Szervezetfejlesztő tréningek

Tréningek 1

ÚJ! Inspiratív, ihlető, magával sodró vezető

Vajon miért választana minket bárki vezetőjének? Ugye nem könnyű listázni hirtelen, de némi gondolkodás után sem azokat a támpontokat, melyek alapján magabiztosan állíthatnánk: ezért. A mások inspirálására képes vezetők jó néhány meglepő kvalitással bírnak a klasszikusan emlegetett vízión, stratégiai gondolkodáson, magas energiaszinten vagy az autoritáson túl.

Napjaink vezetői hatékonyságát bár sok tényező meghatározhatja, szinte biztos, hogy az igazi és izgalmas, valóban sikeres vezéregyéniségek tulajdonságai négy dimenzióban (önismeret, szociális készségek, példa- és irány-mutatás) jól csoportosíthatók, illetve mindezek felett kimagaslóan fontosnak bizonyul a fókuszált jelenlét, azaz annak készsége, hogy az egyén maximálisan megélje a jelent és erősségeit ebben a környezetben kamatoztassa saját maga és az általa irányított csoport/vállalat üdvösségére.

Tréningek 2

Ebben a modulban segítünk felmérni az aktuális állapotot a górcső alá vett vezető vagy vezetők esetében,  a tanulmány eredményeképpen rávilágítunk az erősségekre, s ezzel egyidejűleg a fejlesztésre érdemes területekre is.  A kérdőíves, cég-specifikus diagnosztika további tréning programok megrendelése esetén ingyenes!

Bizonyított tény, hogy ha az egyén a 33 felsorolt tulajdonságból néhányat kimagasló erősségként könyvelhet el, ezek számának növekedésével egyre nagyobb valószínűséggel tekintenek rá csapata tagjai inspiratív vezérként (lásd ábra alább).

Tréningek 3

Tréningek 1

Személyiségfejlesztés, önismeret, asszertivitás

Minden hatékonyságnövelő folyamat önvizsgálattal kezdődik. Tisztában vagyunk-e erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, tudunk-e visszacsatolást adni és kapni, tudunk-e nemet mondani, dicséretet és kritikát fogadni és adni? S mindezt profi módon, elegánsan?

Számold meg!
Meggyőzhető vagy?
Strukturált gyakorlat képzeletbeli időkényszerrel az asszertivitás, a merev álláspontok tartása veszélyeinek, illetve a nem létező korlátok lebontása szükségességének demonstrálására. Öt másodpercre felvillantott ábrán kell megszámolni az elemeket. Tagok közötti kommunikáció csak később engedélyezett.

Alkoss képet ösztönösen!
Erősen pozitív kicsengésű élményt nyújtó páros vagy háromfős gyakorlat az ösztönös emberismeret, énképerősítés, visszacsatolás adásának gyakoroltatására. Adott kategóriákba kell besorolni a partnert/partnereket, indoklással. Például, ha fa lennél, akkor nyír lennél, mert olyan úttörő, jól alkalmazkodó vagy, mint a nyír. Határozd meg Magad mint márkát, majd add el! Önprezentációs gyakorlat az erősségek kiemelésével, önbizalom- és magabiztosság-növelő hozammal. Követni kell a márka-meghatározás alapelveit: versenyelőny, egyediség, azonosíthatóság, megbízhatóság, megkülönböztethetőség stb.

Rajzold meg a csapatod, mint járművet!
Hasonlít a márka-meghatározáshoz, de itt a csapatról van szó és az ábrázolásnak vannak jól értelmezhető szimbolikus elemei (például: mozog, vagy áll a jármű, ki vezeti stb.) A művet prezentálni is kell.

Bírod a frusztrációt? Varázsbogár
Lehetetlennek tűnő feladat megoldása. Többféle probléma-megoldási stratégia kipróbálására „kényszeríti” a csapatot, illetve képet kapunk a frusztráció és az ambiguitás tűrés mértékéről is, melyek a kreativitáshoz elengedhetetlenek.

Életképek
Csapatonként egy pakli franciakártya (illetve onnan is csak bubi, dáma, király és az ász) szükséges a játékhoz és semmi más.  A csapatok létszáma 5-7 fő, a kezdő játékos az asztalra dob egy tetszőleges kártyát. A bubi a gyermekkort, a dáma a tinédzserkort, a király a jelent, az ász pedig a jövőt jelenti. A következő játékosnak el kell mondania egy történetet a saját életéből, a kártya által jelölt “korszakból”.

A rejtélyes Ő
A játék kezdetén mindenki titokban ki választ egy kollégát és annak néhány tulajdonságát egy papírdarabra jegyzi. Ezek után az összes papírdarabot egy kalapba tesszük, és mindenki kihúz belőle egyet. Indulhat az ismerkedés, meg kell találni, kire vonatkozik a leírás!

Közös többszörös, közös nevező
A csapattagok triókat alkotva beírják a háromszögbe feltérképezett közös tulajdonságaikat, majd megosztják ezeket a többiekkel. Extra kapcsolódási pontok, meglepő közös vonások, erősödő csapatkohézió. Született vezető vagy? Netán mesterektől tanultad? Tombol a karizma és te vagy az igazi vezér?

Tréningek 1

Vezetői készségfejlesztés

A nyitottság, a problémaérzékenység, a gyors döntési képesség, az érzelmi intelligencia csak gondolatébresztő felvetések a vezetői sikerességet meghatározó vonások palettáján. Mennyire vagyunk jó motivátorok, hogyan tudunk delegálni? Sikerül-e bevonni munkatársainkat a cél meghatározásába illetve a döntéshozatalba, tudunk-e coaching megközelítésben háttérből irányítani, moderálni vagy éppen bizalmat építeni, hogy vakon is kövessenek minket?

Vezetői stílust-teszt
Milyen a stílusod? Vezetői stílusteszt (Hersey- Blanchard modell) személyes visszacsatolással, az esetleges iparági sajátosságok megvilágításával, ideális vezetői stílusprofil felállításával, kitekintéssel egyéb megközelítésekre is.

Labdahordozó
Bízz vakon a főnöködben! Lehet? Képesek vagyunk rá? Át tudjuk-e adni az irányítást, amikor pont erre lenne szükség? A gyakorlat kiprovokálja és megélteti a résztvevőkkel ezeket a pillanatokat.

Elmondom, mi van 
Komplex feladatkiadás és delegálás speciális körülmények közepette, a katartikus vezetői élmény!

Toronyépítés – ki épít magasabbat?
Feladatkiadás, visszacsatolás, irányítás, delegálás: vajon megtaláljuk-e a megfelelő arányt?

LEGO land 
Egy sor szerep, s a hozzájuk való szabály-rendszer. Elkészül-e a mestermű? A szervezeti/csoportkommunikáció szenzációs szimulátora…

30 szó – a hatékony értekezlet
Kommunikációs sajátosságok demonstrálása egy pofonegyszerű, ám nagyon látványos gyakorlattal.

CSI-helyszínelők
A csapattagoknak leosztott információdarabkákból kell meg válaszolni a krimibe illő kérdéseket. Kooperáció, információmegosztás, információ rendszerezés és hatékony csapatmunka gyakorlása. Mikor megy a precizitás a hatékonyság rovására?

Titkosírás
Fejtsétek meg az üzenetet együtt! Aki leghamarabb megfejti, az győz. Együttműködés, munkamegosztás, koordináció, kommunikáció mi kell a jó csapatmunkához?

Tréningek 6

Kommunikáció

Az emberek közötti kapcsolatok vezérlésének egyetlen korszerű eszköze a kommunikáció. Szervezeti környezetben a kommunikációs folyamatok minősége nem csak a munkatársak közötti kapcsolatrendszer létfontosságú tényezője, hanem közvetve a szervezet hatékonyságának is meghatározó eleme, továbbá a szervezetek közötti (partneri vagy versenytársi), illetve a szervezet és környezete közötti viszonyulások kizárólagos finomhangolási lehetősége.

Építés-vezető
Sikerül-e láttatni a csapattal a számomra nyilvánvalót? Létrejön-e ugyanaz az építmény a fal/paraván másik oldalán? Kommunikáció felsőfokon…

Mértani formák játéka
A feladat által megkívánt mértani alakzat létrehozása korlátozott kommunikációs környezetben. Irányítás, együttműködés, stratégia, mind-mind nyomnak a latban…

Zoom
A csapat tagjai egy sorozatot raknak össze úgy, hogy minden csapat tag csak egy elemet lát, de ezt nem mutathatja meg a többieknek. Elbeszéléssel, elmondással kell felépíteniük a helyes egymásutániságot.

Alternatíva
A játék gyors, versenymentes, mégis hatékonyan segíti a csapattagok egymás közötti kapcsolatának erősítését, valamint a pozitív gondolkodásmód kialakítását. A csoportot párokra osztjuk, ahol az egyik fél elmesél a másiknak egy általa a közelmúltban átélt negatív élményt. A másik fél megpróbál ebből a negatív eseményből “pozitívat varázsolni”, kérdések segítségével. Egy forduló 7-8 percig tart, utána párcsere.

Mennyire tudsz figyelni?
A torzításmentes információ-áramoltatás, a kérdezéstechnika valamint az aktív figyelem készségeinek „újraélesztő” gyakorlata. Építs kommunikációs imázs profilt! Személyes kommunikációs viselkedési lista saját vélemény és mások véleménye alapján. Lehetőség nyílik cég/iparág/tevékenység specifikus toborzó eszköz létrehozására (ideális kommunikációs profil).

Hajótöröttek (szinergia gyakorlat)
Az egyéni és csoportos döntések közötti különbségek illusztrálása, kipróbálása. Színesíthető időkényszerrel és „szupercsoporttal” is.

Építs egy fél hidat!
Passzol a másik félhez? Gyakorlat a különböző területek egymásra utaltságának illusztrálására, valamint arra, hogy a felek képesek legyenek a partnerrel „láttatni” a saját szempontjaikat. A kész hidat végül technológiai, statikai (állóképesség) és esztétikai paraméterek alapján is értékeljük.

Tréningek 7

Időgazdálkodás

Mindenki tudja: az idő pénz. Gyakran érezzük, hogy nem elég hatékonyan osztjuk be napjainkat. A szervezetlenség és a feladatok tömkelege gyakran ahhoz vezet, hogy csapongunk a megoldandó feladatok között és elfelejtünk rangsort állítani. Az időgazdálkodás egy tanulható és tökéletesíthető képesség…

86.400.- euró
Mindenki kap ennyi pénzt.  Az egyéni költési stratégiákat, ha tetszik, bevásárló listát moderált beszélgetésben elemezzük.  Vigyázat! Az el nem költött pénz elvész, takarékszámla NINCS!

Az élet fonala
Nagyon látványos metafora, ahogy végigszaladunk az életen.  Kiderül, hogy miből kell okosan gazdálkodjunk, tudatosul az időgazdálkodási technikák napi használatának lehetősége, fontossága…

Listák, prioritások
A megadott feladat-listából a lehető legtöbbet kell teljesíteni a rendelkezésre álló időkeretben úgy, hogy a lehető legtöbb pontot gyűjtse a csapat. Kiváló demonstrációja a priorizálásnak!

Time Square
A híres New York-i tér átvitt értelemben kerül a papírlapra és szembesíti a résztvevőket az aktuális időmenedzsmentjük sajátosságaival. Szenzációs vizuális megjelenítése a tipikus tevékenységeinknek három nagyon dinamikus fázisban!

Időgazdálkodási technikák és eszközök
Moderált beszélgetések a jól használható technikákról és eszközökről szervesen kapcsolódva a bevetett interaktív tréningelemekhez. Az elvárt hozamok garantáltak!

Tréningek 8

Coaching, coach típusú vezetés

Hogy fogalmazod meg a célokat? Jó motivátor vagy? Milyen a kérdezés-technikád?
A coach nem mondja meg, kimondatja. A coach kiváló kommunikációs partner, jól kérdez, érdeklődve figyel. A célok és az azokhoz vezető út önálló (nem külső) megfogalmazása extra motivációt és jó teljesítményt eredményez, a visszacsatolás és teljesítményértékelés során is stabil hivatkozási alap.

A kérdezés művészete
Tudjunk meg minél többet a másikról! Közhelyes információk után érdeklődni TILOS, kizárólag újszerű dolgokra vagyunk kíváncsiak.  A kérdések előkészítése után következik az információ-gyűjtés, majd ennek megosztása.  A kérdezés és az aktív figyelem látványos gyakorlása…

Coaching készségek
Nagyon tanulságos önismereti és feed-back teszt a coaching szemléletű vezetéshez szükséges készségekről, melynek végén létrejön a kapcsolódó imázs profil.  Kiváló eszköz a fejlesztendő területek felismerésére, valamint az erősségek tudatosítására, az énkép finomhangolására…

Toronyépítés
A coaching szemléletű vezetés sava-borsa egy igen dinamikus és látványos játékba sűrítve: célkitűzés, vállalás, támogatás, visszacsatolás… Szinte a teljes eszköztár bevetésen!

A pozitív visszacsatolás ereje…
Célkitűzés segítés, finomhangolás és gyengéd irányítás kizárólag pozitív visszacsatolással.  Magával ragadó páros gyakorlat a coaching filozófia látványos demonstrálására.  Egyúttal jó érzéseket generál, jó hangulatot teremt, jó emlékeket hoz létre.

Coaching eszközök, coaching modellek
Interaktív beszélgetések a rendelkezésre álló eszköztárakról, modellekről a bevetett tréning gyakorlatokhoz, no meg magához a coaching szemlélethez illeszkedően, hogy ne csak l’art pour l’art hangozzanak el dolgok…

Tréningek 9

Tárgyalástechnika, sales

Termékek vagy szolgáltatások értékesítésekor, álláspontok megbeszélésekor, érdekek egyeztetésekor vagy erőforrások elosztásakor létfontosságú felismerni az alapvetően követendő kommunikációs stratégiát. Melyek a sikeres tárgyalások ismérvei és melyek a leggyakrabban elkövetett hibák? Általános megközelítésben elmondható: ma elvárható a non-agresszív meggyőzés, az ügyfélmegtartás, a sales folyamatok testre szabása, az ügyfél-kapcsolatok elegáns kezelése.

Add el nekem!
A klasszikus „Add el nekem ezt a tollat!” (Wall Street farkasa) adaptációja a haszonérték szenzációs illusztrálására.

High-tech business & Edelweiss
A pozicionális és az érdekalapú alku sajátosságainak megvilágítására alkalmas magával sodró, dinamikus, tanulságos gyakorlatok.

Narancsliget, strucctojás
Izgalmas tárgyalási szerepjáték, amely során a résztvevők a tárgyalástechnika, az érvelés-technika és a meggyőzés elemeit gyakorolhatják, miközben finoman lavírozhatnak a pozicionális és az érdekalapú alku határmezsgyéjén.ben finoman lavírozhatnak a pozicionális és az érdekalapú alku határmezsgyéjén.

Milyen színű vagyok?
A tárgyalási taktika testreszabása, az asszertivitásra és a kapcsolatápolásra való törekvés professzionális megalapozása a tárgyalópartnerek személyes sajátosságai alapján.mélyes sajátosságai alapján.

Tréningek 10

Konfliktuskezelés

Bármely szervezeti kultúra egyik legmarkánsabb jellemzője a konfliktus-tolerancia. Nem az a kérdés, hogy konfliktusok vannak-e, hanem inkább az, hogy mernek-e véleményeket ütköztetni a munkatársak, készen állnak-e a konfrontációra (hangsúly a „mi? ” kérdésen, nem pedig a „ki?”-n van) s ez által képesek-e gyakorolni higgadt kommunikációs stratégiákat és elegáns konfliktuskezelési eljárásokat. Árulkodó jelek, ha „bólogató Tamások ” vesznek körül, vagy ha személyeskedő, gyakran érzelmi viharokká alakulnak az érdekegyeztető értekezletek…

Legyetek esküdtszék!
Teljes a konszenzus? A teljes konszenzuson alapuló csoportos döntések meghozatalának gyakorlása. Egyben hatékony értekezletvezetési gyakorlat is, kipróbálható a moderátori szerep.

X vagy Y?
Az érzelmi hullámvasút… Sok konfliktust generáló gyakorlat, míg a csapatok rájönnek, hogy a versengést, vagy a kooperációt jobb választani a sikeresség érdekében. Vajon saját célokat kövessünk, vagy rendeljük ezeket magasabb rendű célok alá?

Alpokalja dilemma
A gyakorlatban tulajdonképpen nem is a számoláson van a hangsúly, hanem a hatékony kommunikáción, különös tekintettel a meggyőzőkészségre és a konfrontáció toleranciára. Páros kommunikációs gyakorlatok, személyre szabott kiértékeléssel.

TK profil. Milyen konfliktuskezelő vagy?
Thomas-Kilmann teszt az egyéni konfliktuskezelési domináns magatartásformák feltérképezésére. Személyes visszacsatolás a munkahelyspecifikus, hatékonyabb konfliktuskezelés elősegítése érdekében.us hatékonyabb konfliktuskezelés elősegítése érdekében.

Tréningek 11

Stresszkezelés

Felismered a stresszoraidat? Tudod, hogy melyikkel érdemes és melyikkel nem foglalkozni?
Érdemes stressz kezelő képességeinket fejleszteni, tudatosítani, hiszen így tudjuk csökkenteni a mindennapi feszültségeket, növelhetjük hatékonyságunkat a problémák és konfliktusok megoldásában. Ez tulajdonképpen nem csak a stressz kezelését, hanem hosszabb távon megelőzését is szolgálja, segít az egészség megőrzésében, javítja az életminőséget, s nem mellesleg növeli a munkaerő-piaci versenyképességet.

Stressz-ball
Egy jó adag labda, no meg egy feszes labda-lebegtetési koreográfia. Egyre feszesebb a tempó, ahogy növekedik a bevetett labdák száma, s miközben nagyon szórakoztató, a résztvevők megélik a totális gondatlanság állapotát…

Számolj a következményekkel!
Az esetek 90%-ban nem konkrét jelenségek okozzák a stresszt, hanem az adott jelenséggel kapcsolatos gondolkodásunk.  Elménkben „főzzük ki” a tökéletes receptet az idegeskedésre.  A játék ezt az állapotot élteti meg intenzíven a résztvevőkkel és mutat utat, netán görbe tükröt…

Kollégák! Segítség!
Nagyon dinamikus csoportos beszélgetés az egyéni szükségletek feltérképezésre. Meglepően egyszerű dolgok derülnek ki, amelyekkel alkalomadtán a csapattagok segíthetnek egymásnak kezelni a stresszt.

Mi van, mi van, mi van?
A csoport tagjai listázzák azokat a dolgokat, amelyek a leginkább stresszelik őket, majd mindegyik mellé odaírják a szokásos reakcióikat. Ezután azt a viselkedést kell leírni, amit jobbnak, kívánatosabbnak tartanak adott helyzetekben.  A csoportos beszélgetésben azonnal hasznosítható jó gyakorlatok, asszertív reakció-módok alakulnak ki.

Stresszorok, stressz kezelési technikák
Moderált beszélgetések a stressz-tényezők precíz azonosításáról, valamint jól használható technikákról és eszközökről szervesen kapcsolódva a bevetett interaktív tréningelemekhez. Az elvárt hozamok garantáltak!

Tréningek 12

Komplex stresszkezelés és MQ

Tudsz koncentrálni a jelenre? Meg tudod élni a pillanatot? Ki tudsz zárni minden zavaró gondolatot? Jó a vezetői fizikai, lelki és mentális állóképességed (MQ)?
Bizonyított tény, hogy a stressz kezelésében segítségünkre van a pillanat megélésének képessége, az éppen aktuális feladatra való koncentrálás képessége.  A tevékenységek extrém volta előhozza ezeket a jelenségeket, a résztvevők feltöltődve, intenzív élményekkel gazdagodva zárják a napot.

Küldetés a vadonba
Bear Grylls és a Survivor belesűrítve egy kalandos napba! A program első momentumaként közösen megközelítjük a Mátra egyik kevesek által ismert bazalt szikla falát, a Hollókőnél.  Itt mindenki kipróbálhatja a sziklamászást és belekóstolhat az alkalmazott kötéltechnikákba és biztosítási eljárásokba. Az adrenalin már itt túlteng egy kicsit és képbe jön a bizalom is, hiszen szakszerű és szigorú felügyelet mellett a tagok egymást is biztosít(hat)ják mászás közben.
A szabadban elfogyasztott, saját magunk által rakott tűzön sütött ebéd után a csapat egy egységként, önállóan, egymás erőforrásainak professzionális bevetésével kitalál a vadonból, miközben a térképen megjelölt pontokon feladatokat old meg.  A feladatok a helyszínen találhatók „palack-postában” elrejtve – tehát minden ponton az első feladat a palack-posta megtalálása lesz, ehhez kapnak segítséget, természetesen…
Magával sodró, izgalmas, erőteljes csapatépítő és csapaterősítő hatású exkluzív program!

Dzsungel gerillák
Ezen a programon mindenki próbára teheti magát, megismerheti teljesítőképessége határait, felszínre hozhatja rejtett képességeit. Nomád körülmények között mindig lopakodva, néha pedig különböző eszközökön, járműveken haladunk az ismeretlenben. Komoly kihívás és igazi csapatmunka a katonai étel felkutatása, elkészítése, a vízszerzés vagy tájékozódás térkép nélkül, memóriából.  Számítani kell arra is, hogy tűzharcba keveredünk – figyelmünk legyen éles, veszteségek nem érhetik a csapatot! Csöppenj bele ebbe a „veszélyes” akcióba és próbáld ki magad! Légy Te a rettenthetetlen!
Dinamikus, igen aktív, fizikailag is igénybe vevő, nagyon erős csapatépítő, csapaterősítő program!

Az árak módosulhatnak, a program hosszának és a használni kívánt eszközök arányában. Kérje egyedi árajánlatunkat!